Varegrupper

Oversikt

[06.12.2006]
Velkommen til Vei-Teknikk as sine hjemmesider. Sidene er under utvikling, og foreløpig er det kun bildene i høyre marg som er aktive linker. Ta en titt!
NB! Denne oversikten er ikke fullstendig. Ta kontakt for nærmere detaljer.


Skilt
 • trafikkskilt
 • fundamenter
 • stolper
 • klammer
 • rammeskilt i bøyle
 • Oppmerking
 • målehjul
 • merkespray
 • måleband
 • steikkstenger
 • høydeflis
 • termoplast til asfaltmarkering
 • vegmerkemaling
 • reflekstape

 •   Arbeidsvarsling
 • kjørefeltskillere
 • hindermarkeringer
 • sperrebukker i plast og tre
 • kjegler
 • sperrebånd
 • foldeskilt
 • blink-lamper
 • mobilt lyssignal-anlegg
 • varselpanel (tilhenger)
 • Miniguard stål-rekkverk

 •  
  Områdesikring
 • mobilgjerde / byggeplassgjerde
 • flettverksgjerder
 • porter
 • bøylerekkverk
 • bilsperrer
 • fe-rist

 •   Vegrekkverk
 • rekkverksskinner
 • stolper i tre og stål
 • endeavslutninger
 • brurekkverk
 • støyskjermer

 •  
  Geosynteter
 • fiberduk
 • geonett / jordarmering
 • erosjonssikring
 • gabioner
 • fjellsikringsnett

 •   Anleggsrør i plast og stål
 • vegrør i plast
 • drensrør i plast
 • korrugerte vegrør i stål
 • stålrør med plastbelegg
 • rør-bruer
 • gang- og trafikktunneler

 •  
  Utemiljø - møbler
 • sykkelstativ
 • parkbenker
 • stammevern
 • avfallsdunker
 • le-skur
 • flaggstenger


 • fotballmål
 • håndballmål

 •   Vinterutstyr
 • brøytestikker
 • sandkasser
 • is-river pigger
 • slitestål til vegskraper

 •  
  Vegsalt
 • støvbinding av grusveg - kalsiumklorid
 • sjøsalt

 •   Fjellsprengning
 • sprengstoff
 • tennmidler
 • skytematter

 •  

  Sandkasser i flere størrelser
  Les mer...

   

   


  Foldeskilt
  Nå kan vi levere foldeskilt etter de nyeste forskriftene til arbeidsvarsling.


  Mobile trafikklys - utleie
  Vi har trafikklys-signal for utleie.  Vei-Teknikk as, Pb 2073,7708 Steinkjer - tlf: 74 16 74 88